top of page

lille forløb. stor effekt. 

Der er i forvejen meget eleverne skal lære i den obligatoriske undervisning om sundhedsadfærd. Derfor lægger vi op til, at 'Medisund Fornuft' er koncentreret omkring 2 lektioner, typisk i natur/teknik-timerne.

 

Undervisningen vil bl.a. besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad er medicin?

  • Hvordan virker medicin i kroppen?

  • Hvilke bivirkninger kan medicin have, og hvordan kan man undgå disse?

  • Hvordan bruger man medicin på den bedste måde?

  • Hvordan kan man hjælpe sig selv i stedet for at tage medicin?

 

Materialepakken indeholder 11 forskellige elementer, som kan sættes sammen efter eget ønske. Vi har gjort os umage for at gøre indholdet relevant og levende for børnene. 

Som det centrale element har vi udviklet et sæt dias, der består af en blanding af fakta, sjove små film, der visualiserer begreberne og spørgsmål, der giver mulighed for dialog med børnene. Estimeret tid 45 minutter alt efter diskussionernes længde.

 

Dias afvikles i PowerPoint. Den bagvedliggende faglige viden finder du dels i den grundige vejledning og som udførlige noter til de enkelte dias.

 

Pakken indeholder en sjov quiz med 10 multiple choice spørgsmål, der opsummerer den vigtigste viden fra forløbet. Quizzen kan afvikles fra Kahoot eller ved hjælp af dias. Der følger svarark og diplom, som kan printes, med. Tid: Kahoot 15 minutter, fra dias 20 minutter.

 

Der er også mulighed for at lave en lille øvelse, evt. som gruppearbejde. Øvelsen går ud på at læse og forstå en indlægsseddel. Der er opgaveark og vejledning til dig som lærer til selv at printe. Tid ca. 20 minutter. 

A3 plakaten ”Ti vigtige om medicin” kan printes og hænges op i klasseværelset.

 

Endelig er der en pdf med et kort informationsbrev til forældre, der fortæller om baggrunden for 'Medisund Fornuft'. Vi forestiller os, at det sendes ud via ForældreIntra eller lignende.

 
 

Materialerne er udviklet på baggrund af erfaringerne med 'Skole-medicinprojektet', hvor farmaceutstuderende og lægemiddelforskere fra Københavns Universitet i samarbejde med Rigshospitalet og de danske uddannelsesapoteker underviste mere end 100 skoleklasser i medicinkundskab.

bottom of page