Her kan du downloade

undervisningsmaterialer

På grund af

dokumenternes

størrelse, skal

du downloade 

dem via din pc

Fagligt baggrundsmateriale og diaspræsentation

FAGLIGT BAGGRUNDSMATERIALE

DIAS PRÆSENTATION

Power Point (via DropBox)

NOTER TIL DIAS

medisund quiz

Vil I spille Medisund Quiz via kahoot, finder I den HER

DIAS MED 

SPØRGSMÅL/ANALOG

SVAR-ARK TIL ELEVERNE

MULTIBLE CHOICE/ANALOG

TIL LÆRERNE:

DE RIGTIGE SVAR / ANALOG

INSTRUKTION TIL

MEDISUND QUIZ

VIA KAHOOT.COM 

DIPLOM TIL ELEVERNE

gruppe- og enkeltmandsarbejde

LÆS EN INDLÆGSSEDDEL/

BESKRIVELSE

OG SVARARK TIL LÆREREN

LÆS EN INDLÆGSSEDDEL/

BESKRIVELSE

OG SVARARK TIL ELEVERNE

PLAKAT TIL KLASSEVÆRELSET

FARVE A3 PLAKAT

SORT/HVID A3 PLAKAT

BREV TIL FORÆLDRE: INFORMATION OM MEDISUND FORNUFT

FORÆLDREBREV

Har du spørgsmål

til materialet, så kontakt

Julie Brogaard Schytz

mail eller

på tlf. 33 76 76 64

DANMARKS APOTEKERFORENING

Bredgade 54     1260 København K     Telefon: 33 76 76 00     www.apotekerforeningen.dk